ANBI status


 • Sluitingsdatum eerstvolgende aanvraagronde


  1
  juni
  2018

ANBI status

De Stichting Fonds Anna Cornelis wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 verandert voor een ANBI de regelgeving. Een ANBI moet bepaalde gegevens publiceren op een internetsite. De vereiste informatie vindt u op deze pagina.

 • Naam instelling: Stichting Fonds Anna Cornelis
 • Fiscaal nummer: 8014.36.692
 • Contactgegevens: de contactgegevens van Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u hier.
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: de samenstelling van het bestuur vindt u hier .
 • Beleidsplan:  Beleidsplan Fonds Anna Cornelis 2012-2016.
 • Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
 • Doelstelling: de doelstelling van de Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u hier.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

 1. De Stichting stelt zich ten doel om – met behulp van een daartoe te verwerven vermogen – financiële steun te verlenen aan fotografische projecten van culturele aard en met een sociale en documentaire inhoud, die zodanig tijdrovend van aard zijn en/of anderszins zodanige inspanningen vragen, dat zij naar verwachting zonder steun niet tot stand zullen komen.
 2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: een verslag van de activiteiten van de Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u in het jaarverslag.

Een financiële verantwoording: een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2012

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2013

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2014

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2015