Organisatie & bestuur


  • Sluitingsdatum eerstvolgende aanvraagronde


    1
    juni
    2018

Bestuurssamenstelling

De Stichting Fonds Anna Cornelis wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Jaarlijks – na afloop van de jaarvergadering – treden één of meerdere bestuursleden af volgens een ‘Schema van aftreden’. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar, maar is in het derde jaar na de (laatste her-)benoeming terstond herbenoembaar.

Tineke de Ruiter, voorzitter

Tineke de Ruiter (1952) is sinds 1986 werkzaam als docent geschiedenis van de fotografie en als docent Wooncultuur en Design bij de Ba-opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ook doceert zij het vak historiografie aan de studenten van de Ma-opleiding Film and Photographic Studies. Zij was van 1984-2012 (eind) redacteur van het Lexicon Geschiedenis van de Nederlandse Fotografie, waarvoor zij ook zelf diverse monografieën heeft geschreven.
Zij was als bestuurslid betrokken bij de oprichting van FOAM, Amsterdam en heeft tot 2012 in het bestuur gezeten. Sinds 1994 is zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Fonds Anna Cornelis.

Ursula den Tex, penningmeester

Ursula den Tex (1933) volgde een opleiding als grafisch ontwerper en werd journalist. Van 1969 tot 1996 was zij in dienst van Vrij Nederland, aanvankelijk als bureaudirecteur, daarna als algemeen verslaggever. Over die jaren schreef zij Fotografen/Journalisten, vijfentwintig jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland (1995). Na 1996 deed zij historisch onderzoek en schreef aan de hand van haar familiegeschiedenis twee boeken ove adel en patriciaat: Anna baronesse Bentinck, 1902-1989 (2003) en Erfgenamen (2009).

Ursula den Tex is als mede-oprichter en penningmeester van het bestuur vanaf 1990-1991 betrokken bij het Fonds Anna Cornelis.

Anneke van Veen, bestuurslid

Anneke van Veen (1955) is conservator fotografie bij het Stadsarchief Amsterdam.
Zij heeft verschillende tentoonstellingen en publicaties over stadsfotografie samengesteld, o.a. over Jacob Olie, George Hendrik Breitner en Bernard Eilers en in 2010 De eerste foto’s van Amsterdam, 1845-1875.
In samenwerking met Foam maakte ze in 2009 NY Perspectives, Amsterdam discovered by NY photographers. Zij maakt deel uit van de adviescommissie foto-opdrachten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en begeleidt fotografen die aan een stadsopdracht werken.

Bart Sorgedrager, bestuurslid

Bart Sorgedrager (1959) is werkzaam als fotograaf. Hij heeft zich sinds eind jaren tachtig geconcentreerd op boekproducties en inmiddels zesentwintig fotoboeken gepubliceerd. Naast zijn fascinatie voor sport en met name voetbal (Temidden der Ajacieden 1987), vormt het wel en wee van de sociale woningbouw in Nederland een belangrijk onderwerp dat sinds 1994 steeds in zijn werk terugkeert (bijv. Geuzenveld 1954-2009, Veranderende buurten in Amsterdam, 2009) . De bedrijfs- en gelegenheidsboeken van Sorgedrager hebben door verplaatsing van de industriële productie naar lagelonenlanden vooral bedrijfssluitingen als onderwerp (zoals De Heftruckfabriek in Almere 1991-2013, 2013.)

Niek Koppen, bestuurslid

Nadat Niek Koppen (1956) de Nederlandse Film en Televisie Academie in 1981 had afgerond, werkte hij als productieleider van verschillende speelfilms. Van 1987 tot 1990 maakte hij korte documentaires voor de VPRO jeugdtelevisie.
In 1992 kwam zijn eerste lange documentaire Siki uit. De film vertelt het levensverhaal Battling Siki, de eerste Afrikaan die wereldkampioen boksen werd in 1922. Andere documentaires van Niek Koppen zijn onder meer: De slag in de Javazee (1995 – Gouden Kalf 1996), The Hunt (1997 – Prix Italia 1999), De keuken van Kok (1998), Goud (2006) en Levende Klederdracht (2013).

Vanaf 1999 is hij tevens werkzaam als producent van documentaire films voor zijn bedrijf Selfmade Films (www.selfmadefilms.nl). Van mei 2007 tot mei 2012 heeft hij zijn filmmakerschap onderbroken omdat hij werkzaam was als Hoofd Documentaire voor het Nederlands Filmfonds.