Een aanvraag indienen


  • Sluitingsdatum eerstvolgende aanvraagronde


    Vóór 1 juni 2020

Eisen

Een projectvoorstel, ingediend door een Nederlandse fotograaf bij het Fonds Anna Cornelis voor een subsidieaanvraag, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Een professioneel opgezet fotografisch project
  • Met een sociale en documentaire inhoud
  • Dat tijdrovend van aard is en/of anderszins inspanningen vraagt

Insturen projectvoorstel

Onderdelen

  1. Aanvraagformulier. U kunt het formulier hier downloaden.
  2. Plan van Aanpak
  3. CV van de fotograaf
  4. Begroting met daarin opgenomen: eigen investering, bijdrage Fonds Anna Cornelis, andere subsidies

 Let op!

  • Alles in 6-voud opsturen
  • Gelieve geen foto’s mee te sturen

Adres

Secretariaat Stichting Fonds Anna Cornelis
p/a Proostdijstraat 11
3641 AT Mijdrecht

Selectie

1E RONDE
selectie op basis van ingestuurd projectvoorstel (zonder foto’s)

2E RONDE
selectie op basis van ingestuurd portfolio door fotografen geselecteerd in de 1e ronde

3E RONDE
fotografen van geselecteerde portfolio’s uit 2e ronde worden uitgenodigd voor een inhoudelijke bespreking van hun projectvoorstel. Daarna volgt besluit over toekenning van subsidie.

Het streven is de uiteindelijke uitslag binnen vijf maanden na de sluitingsdatum bekend te maken.

Opgelet

Fotoboeken c.q. exposities komen niet voor subsidie in aanmerking. Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 1 oktober met een algemeen schrijven aan alle gegadigden de geselecteerde fotografen bekend te maken. Lees verder > Contact.