Een aanvraag indienen


Insturen

Stuur je aanvraag vóór 1 mei  08:00 uur zónder foto’s per email naar info@fondsannacornelis.nl

Voor wie?

Ben jij documentair fotograaf en heb jij een (goed) idee voor een project? Fonds Anna Cornelis biedt financiële ondersteuning aan professionele fotografen om dit te kunnen realiseren.

Aanvragen is eenvoudig. Het fonds wil graag eerst je idee lezen op papier (en heeft een grote voorkeur voor aanvragen in het Nederlands). Op grond daarvan selecteren we of je projectvoorstel in aanmerking komt en vragen daarna beeldmateriaal op in de vorm van een portfolio.

Er is maar één subsidieronde per jaar. Stuur ons voor 1 mei jouw aanvraag. Lees hieronder over de voorwaarden waaraan het project moet voldoen en de onderdelen die je mee moet sturen.

Voor vragen kan je een email sturen naar info@fondsannacornelis.nl

Voorwaarden

 • Ingediend door een fotograaf wonend of werkend in (Caribisch) Nederland
 • Professioneel opgezet fotografisch project
 • Het project heeft een sociale en documentaire inhoud
 • Het project is tijdsintensief van aard
 • en/of vraagt dusdanige inspanningen dat het naar verwachting zonder steun niet tot stand komt
 • Aanvraag moet voor 1 mei 08:00 uur worden ingediend
 • Het Fonds ondersteunt de werkzaamheden van de fotograaf om beeldmateriaal te maken
 • Het Fonds geeft GEEN subsidie voor uitsluitend de productie van bijvoorbeeld een fotoboek, website of de organisatie van een expositie, evenement of kunstproject
 • Maximaal één aanvraag per jaar indienen.

Selectieprocedure

Er is één subsidieronde per jaar. Deze start in maart en eindigt op 1 mei. Aanvragen moeten daarom voor 1 mei 08:00 uur worden ingediend. Alle aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld.

1E RONDE
Selectie op basis van ingestuurde projectvoorstel (zónder foto’s)

 • Insturen vóór 1 mei
 • Uitslag voor 1 juni

2E RONDE
Selectie op basis van ingestuurde portfolio

 • Insturen vóór 1 juli
 • Uitslag voor 1 augustus

3E RONDE
Selectie op basis van een inhoudelijke bespreking van het projectvoorstel

 • Uitslag voor 1 september

Insturen

Stuur je aanvraag voor 1 mei 08:00 uur zónder foto’s per email naar info@fondsannacornelis.nl

Onderdelen van de aanvraag

 • Projectvoorstel (geen standaard format): grote voorkeur voor Nederlandstalige aanvraag, maximaal 2 pagina’s
 • Begroting (met o.a. eigen investering, bijdrage Fonds Anna Cornelis en andere subsidies), maximaal 1 pagina
  • het fonds hanteert geen strakke richtlijn, maar denk aan reis- en verblijfkosten, afdrukkosten, tolk/vertaler, honorarium, etc.
 • Curriculum Vitae (maximaal 1 pagina)

Aanvraagformulier – Aanvraagformulier-2024   –  Application form 2024_English

 

 

NB: Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!