ANBI status


ANBI status

De Stichting Fonds Anna Cornelis wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 verandert voor een ANBI de regelgeving. Een ANBI moet bepaalde gegevens publiceren op haar website. De vereiste informatie vindt u op deze pagina. Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor de publicatie van de gevraagde gegevens een standaardformulier van de belastingdienst gebruikt.

 • Naam instelling: Stichting Fonds Anna Cornelis
 • Fiscaal nummer: 8014.36.692
 • Contactgegevens: de contactgegevens van Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u hier.
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: de samenstelling van het bestuur vindt u hier .
 • Beleidsplan: het beleidsplan geeft inzicht in het werk dat de stichting doet, de manier waarop de stichting geld verwerft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting.
 • Beleidsplan Fonds Anna Cornelis 2020-2022
 • Beleidsplan Fonds Anna Cornelis 2017-2019
 • Beleidsplan Fonds Anna Cornelis 2012-2016.
 • Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen vacatiegeld. De hoogte is afhankelijk van de soort bestuursvergadering.
 • Doelstelling: de doelstelling van de Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u hier.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

 1. De Stichting stelt zich ten doel om – met behulp van een daartoe te verwerven vermogen – financiële steun te verlenen aan fotografische projecten van culturele aard en met een sociale en documentaire inhoud, die zodanig tijdrovend van aard zijn en/of anderszins zodanige inspanningen vragen, dat zij naar verwachting zonder steun niet tot stand zullen komen.
 2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: een verslag van de activiteiten van de Stichting Fonds Anna Cornelis vindt u in het jaarverslag.

Een financiële verantwoording: een financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

2021 ANBI standaardform pubplicht-ib

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2021

2020_ANBI standaardform pubplicht-ib

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2020

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2019

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2018

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2017

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2016

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2015 

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2014 

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2013

Jaarverslag Fonds Anna Cornelis 2012