Wij doen


Waarom een fonds voor de fotografie?

Het Fonds Anna Cornelis is in 1991 opgericht om de documentaire fotografie te steunen. Fotografie die fungeert als het geheugen van onze tijd. Die noteert wat er in de wereld om ons heen verandert en die daarover een verhaal vertelt dat waard is bewaard te blijven. Het vakmanschap van de fotograaf en de intelligentie van zijn – of haar – aanpak, de kwaliteit van de vormgeving en de aandacht die aan de inhoud is gegeven, zijn daarbij van groot belang.

Hoe wij werken

Het Fonds helpt fotografen de ruimte te nemen voor zelfstandig onderzoek en gunt hen de tijd om naar bevind van zaken hun project uit te voeren en te voltooien. Het Fonds stelt natuurlijk op zijn beurt eisen aan opzet en uitvoering. Sommige fotografen kunnen zo met steun van Anna Cornelis naar andere werelddelen reizen en anderen een kleinschalig project op eigen bodem voltooien. De ene keer krijgt een fotograaf met een al lang gevestigde reputatie subsidie, een andere keer gaat het om nieuw talent. Na de eerste subsidie, die in 1992 verstrekt werd aan Koen Wessing voor het project Momentopnamen van Zuid-Afrika, zijn tot en met 2022 zevenenzeventig fotografen met in totaal zesennegentig projecten ondersteund.

Verleden en toekomst

In de ruim dertig jaar van zijn bestaan is het Fonds meegegroeid met de ontwikkelingen in de fotografie. Zo zijn er klassieke reportages in zwart-wit gemaakt, maar ook meer conceptuele series die ook hoe langer hoe meer in kleur zijn gemaakt. In diverse projecten is terug te zien dat de grenzen tussen autonoom en documentair werk vervaagd zijn. De door het Fonds gesteunde projecten vormen met elkaar zodoende óók een document: de neerslag van dertig jaar Nederlandse documentaire fotografie. Wij zijn trots als Fonds daaraan te hebben bijgedragen en we hopen dat te kunnen blijven doen.