Organisatie & bestuur


  • Sluitingsdatum eerstvolgende aanvraagronde


    Vóór 12 juni 2020

Bestuurssamenstelling

De Stichting Fonds Anna Cornelis wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Jaarlijks – na afloop van de jaarvergadering – treden één of meerdere bestuursleden af volgens een ‘Schema van aftreden’. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar, maar is in het derde jaar na de (laatste her-)benoeming terstond herbenoembaar.

Ursula den Tex, oprichter

Ursula den Tex (1933) is de oprichter van Stichting Fonds Anna Cornelis en in de periode 1991-2017 was zij bestuurslid.  Zij heeft tot 1996 als verslaggever gewerkt bij Vrij Nederland. Daarnaast heeft zij verschillende publicaties op haar naam staan. Zo verscheen in 1995 Fotografen, journalisten. De fotogeschiedenis van Vrij Nederland 1966-1990.
Ursula den Tex heeft zich ook verdiept in de geschiedenis van haar familie. Dit resulteerde in de biografie van haar moeder: Anna baronesse Bentinck, 1902-1989. Een vrouw van stand, gepubliceerd in 2003. Ze zette het familieonderzoek voort en publiceerde in 2009 Erfgenamen. Het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien en vermogen dat zowel de adellijke als de patricische tak behandelt.

 

Anneke van Veen, bestuurslid

Anneke van Veen (1955) is sinds 2000 bestuurslid en vanaf 2018 voorzitter van het bestuur van de Stichting Fonds Anna Cornelis. Zij is conservator fotografie bij het Stadsarchief Amsterdam. Zij heeft verschillende tentoonstellingen en publicaties over stadsfotografie samengesteld, o.a. over Jacob Olie, George Hendrik Breitner, Bernard Eilers, Studio Merkelbach en Cor Jaring. In 2010 maakte ze het overzicht ‘De eerste foto’s van Amsterdam, 1845-1875′ en in 2016 het vervolg daarop ‘Amsterdam 1900‘. Anneke van Veen was één van de redactieleden van de reeks Monografieën van Nederlandse fotografen en mede-initiator van Dutch Eyes (2007). Zij maak deel uit van de adviescommissie Amsterdamse foto-opdrachten en begeleidt fotografen die aan een stadsopdracht werken.

Niek Koppen, penningmeester

Nadat Niek Koppen (1956) de Nederlandse Film en Televisie Academie in 1981 had afgerond, werkte hij als productieleider van verschillende speelfilms. Van 1987 tot 1990 maakte hij korte documentaires voor de VPRO jeugdtelevisie. In 1992 kwam zijn eerste lange documentaire Siki uit. De film vertelt het levensverhaal Battling Siki, de eerste Afrikaan die wereldkampioen boksen werd in 1922. Andere documentaires van Niek Koppen zijn onder meer: De slag in de Javazee (1995 – Gouden Kalf 1996), The Hunt (1997 – Prix Italia 1999), De keuken van Kok (1998), Goud (2006) en Levende Klederdracht (2013). Vanaf 1999 is hij tevens werkzaam als producent van documentaire films voor zijn bedrijf Selfmade Films (www.selfmadefilms.nl). Van mei 2007 tot mei 2012 heeft hij zijn activiteiten als filmmaker onderbroken omdat hij werkzaam was als Hoofd Documentaire voor het Nederlands Filmfonds.

Bart Sorgedrager, bestuurslid

Bart Sorgedrager (1959) is documentair fotograaf. Zijn eerste boek komt voort uit een fotografieopdracht van de Gemeente Amsterdam in 1987,  Temidden der Ajacieden. Later volgen er nog vele boeken met uiteenlopende onderwerpen als emigratie, herdenking van WO II, industrie, architectuur, Koude Oorlog, sociale woningbouw. De laatste jaren concentreert hij zich vooral op de economische transitie van Nederland. We richten ons meer en meer op de kenniseconomie en de maakindustrie verdwijnt geleidelijk aan richting lagelonenlanden. In het kader van dit project, Nederland, een land van fabrieken zonder schoorstenen, heeft hij inmiddels 12 boeken gemaakt over productiebedrijven die ons land hebben verlaten.

Frits Gierstberg, bestuurslid

Frits Gierstberg (1959) studeerde biologie en kunstgeschiedenis & archeologie aan de Universiteit Leiden. Van 2003 – 2014 werkte hij als Hoofd tentoonstellingen bij Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, en sinds 2014 als curator. Van 2006 tot 2010 was hij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van de advisory boards van Photography&Culture en de Errata Foundation, bestuurslid van de Stichting Kunstpublicaties Rotterdam en lid van AICA Nederland. Gierstberg is visiting tutor aan het Piet Zwart Institute in Rotterdam.