Subsidie


Subsidie

Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar voor de nieuwe subsidieaanvragen.

Nederlandse fotografen kunnen eens per jaar een aanvraag indienen, nadat er in het voorjaar op de website een oproep heeft gestaan en er een advertentie is geplaatst in de vakbladen.

Er is één subsidieronde per jaar (in juni) en alle aanvragen worden op één moment in het jaar gelijktijdig beoordeeld (dus niet tussentijds)

Het bestuur beslist in de derde selectieronde over de hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag, rekeninghoudend met de beschikbare middelen van het fonds.

Voor de gevraagde eindverantwoording van een gesubsidieerd project wordt een aparte subsidie van Euro 1.200,00 toegekend per gehonoreerde fotograaf.