Subsidie


  • Sluitingsdatum eerstvolgende aanvraagronde


    Vóór 12 juni 2020

Aanvragen

Nederlandse fotografen kunnen eens per jaar een aanvraag  indienen, nadat er in het voorjaar op de website een oproep heeft gestaan en er een advertentie is geplaatst in de vakbladen.

De selectie gebeurt in drie rondes. Het bestuur stelt op basis van geschreven projectbeschrijvingen (die in zesvoud ingediend dienen te worden) een shortlist op. De eisen die daarbij aan professionaliteit worden gesteld zijn hoog; de projectopzet moet zich kenmerken door vakbekwaamheid en originaliteit.
Fotografen die op de shortlist staan worden uitgenodigd om circa twee maanden later een portfolio in te dienen. Het bestuur moet op basis van dit portfolio zich een indruk kunnen vormen hoe de fotograaf het project denkt uit te voeren.
Uit de shortlist wordt uiteindelijk de keuze gemaakt voor een (of meer) project(en).

Het streven is de uiteindelijke uitslag binnen vijf maanden na de sluitingsdatum bekend te maken.

Eisen

Een projectvoorstel, ingediend bij het Fonds Anna Cornelis voor een subsidieaanvraag, moet inhoudelijk voldoen aan de volgende criteria:

  • een professioneel opgezet fotografisch project;
  • met een sociale en documentaire inhoud;
  • dat tijdrovend van aard is en/of anderszins inspanningen vraagt

Subsidie

Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar voor de nieuwe subsidieaanvragen.

Het bestuur beslist in de derde selectieronde over de hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag, rekeninghoudend met de beschikbare middelen van het fonds.

Voor de gevraagde eindverantwoording van een gesubsidieerd project wordt een aparte subsidie van Euro 1.200,00 toegekend per gehonoreerde fotograaf.